„Spotkanie z aforyzmami”

Strefa Słowa w Poznaniu

Wieczór autorski Lecha Nawrockiego