Miauczą Koty

Projekt okładki i rysunki: Grażyna Hoinka

Skład komputerowy: Wojciech Zeuschner
 
Copyright by Lech Nawrocki - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
Kontakt: tel. 48 609 836 067
 
Wydanie I
Poznań, 2008